Curs valutar în engleză

Traducere

De asemenea, s-au înregistrat tendințe negative privind prețurile combustibilului și cursul de schimb valutar.

Traducere "curs valutar" în engleză

In addition, there were negative tendencies concerning fuel prices and currency exchange rates. Se poate face chiar o corelație între deficitul comercial și cursul de schimb valutar, în condițiile în care au crescut foarte mult importurile.

Even a correlation between the trade deficit and the exchange rate may be done, as the imports have posibile câștiguri pe internet very much.

Aceste limite sunt valori aproximative şi pot varia în funcţie curs valutar în engleză cursul de schimb valutar.

singaporen dolarii forex

These limits are approximate values only and are subject to exchange rate fluctuations. Cardul dumneavoastră de credit va fi debitat în CZK la cursul de schimb valutar al hotelului.

Your credit card will be charged in CZK according curs valutar în engleză the hotel's exchange rate. Majoritatea contribuțiilor sunt plătite în dolari SUA, prin urmare rata reală de execuție poate fi supusă variațiilor legate de cursul de schimb valutar. Most of the contributions are paid in US Dollar and therefore actual implementation can be subject to exchange rate variation.

ora serioasă de lucru acasă

Autoritățile suedeze au adus argumente care arată că Volvo Aero, și nu statul ar trebui să își asume riscurile legate de cursul de schimb valutar. The Swedish authorities presented arguments showing why Volvo Aero and not the Government would bear the foreign exchange risk. De fapt, controalele asupra capitalului au fost consolidate în martiefiind modificată Legea privind cursul de schimb valutar.

Curs valutar BCE

As a matter of fact, the capital controls were tightened in Marchwith amendments to the Foreign Exchange Act. Plata trebuie efectuată în HRK în numerar sau cu card de creditla cursul de schimb valutar curent. Payment has to be made in HRK cash or credit card according curs valutar în engleză the current exchange rate.

Comisia și-a exprimat preocuparea că riscurile legate de cursul de schimb valutar vor fi asumate de stat, și nu de Volvo Aero. The Commission was concerned that the foreign exchange risks were being borne by the Government instead of Volvo Aero.

câștigând bani pe internet prin colectarea de site- uri 999

Currency conversions on the website are based on the daily exchange rate and will fluctuate with the daily variations in the exchange rate. Preţurile vor fii plătite prin cursul de schimb valutar a Băncii Naţionale Ungureşti în Forinţi ungureşti. Pe marginea acestor cifre, Țările de Jos au comentat că un factor important care explică numărul crescut de exporturi către aceste țări îl reprezintă cursul de schimb valutar extrem de avantajos dintre lira sterlină și euro.

On these figures the Netherlands has commented that an important factor helping to explain the increased exports to these countries is the very advantageous exchange rate between sterling and the euro. Un exportator a solicitat o ajustare a prețului de export pentru cursul de schimb valutar, în baza articolului 2 alineatul 10 litera j din regulamentul de bază.

One exporter requested a currency conversion adjustment to the export price on the basis of Article 2 10 j of the basic Regulation.

cele mai populare platforme de opțiuni binare

În plus, evaluarea efectuată de ARP a inclus elemente precum: analiza fluxului de numerar, previziuni financiare, eficacitatea investițiilor, pragul de rentabilitate, vulnerabilitatea proiectului la factori externi, cum ar fi rata dobânzii sau cursul de schimb valutar. In addition, IDA's assessment covered such elements as: cash flow analysis, financial forecasts, investment effectiveness, break-even point, vulnerability of the project to external factors such as interest rate or currency exchange rate.

În cazul în care prestările de servicii au fost plătite în alte monede, persoana impozabilă nestabilită în statul membru de consum utilizează, în scopul completării declarației TVA, cursul de schimb valutar valabil în ultima zi a perioadei fiscale. If the supplies have been made in other currencies, the taxable person not established in the Member State of consumption shall, for the purposes of completing the VAT return, use the exchange rate applying on the last date of the tax period.

Conform IAS 21, pierderile și câștigurile din cursul de schimb valutar pentru elemente monetare din interiorul grupului nu sunt pe deplin eliminate la consolidare atunci când elementul monetar din interiorul grupului este tranzacționat între două entități ale grupului care au monede funcționale diferite.

Cel mai bun curs pentru lira sterlina (GBP)

In accordance with IAS 21, foreign exchange rate gains and losses on intragroup monetary items are not fully eliminated on consolidation when the intragroup monetary item is transacted between two group entities that have different functional currencies.

Prețul de referință pentru contractele futures, prețul de exercitare pentru opțiuni pentru obligațiuni, prețul trebuie să fie un anumit procent din valoarea noționalăcursul de schimb valutar sau rata dobânzii pentru contractele forward etc. Reference price for futures, strike price for options for bonds, price shall be a percentage of the par amountcurrency exchange rate or interest rate for forwards, etc.

calculul prețului de grevă al unei opțiuni

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "cursul de schimb valutar" în engleză

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

opțiuni binare strategia de volum

înregistrări