Tipuri și modele de opțiuni

Tranzacționează puncte pivioy opțiuni binare înseamnă

Admiterea în anii precedenți Procedura de înscriere şi acte necesare la admiterea la facultate, nivel licenţă, Înscrierea candidaților se face online.

tipuri și modele de opțiuni

Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă tipuri și modele de opțiuni, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program. Nu se acceptă depunerea adeverinţei şi scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.

tipuri și modele de opțiuni

In cazul în care diploma nu este în limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia în limba română. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere conform modelului din Anexa 3 din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.

Fișa candidatului — date de concurs — fișa candidatului semnată de către candidat și scanată. Opțiunile enumerate pe fișa candidatului trebuie să coincidă cu opţiunile înscrise în aplicaţia de admitere.

tipuri și modele de opțiuni

În cazul în care vor exista diferenţe între cele 2 documente, rămân valabile opţiunile menţionate în fişa candidatului. NU se acceptă contestații ulterioare cu privire la ordinea opțiunilor pentru specializările facultăţii și a formei de finanţare.

tipuri și modele de opțiuni

În situația dosarului incomplet, veți fi notificat pe e-mail, iar în aplicația de înscriere veți putea vedea ce documente va lipsesc la dosar! Urmăriţi emailul dvs.!

Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Autoritățile au publicat un ghid al completării fișei de admitere, util pentru părinți și elevi. Redăm mai jos acest ghid.

Toate documentele se încarcă o singură data pentru toate opţiunile exprimate de candidat! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, specificarea opțiunilor la care se dorește să se candideze, respectiv achitarea taxelor de procesare și înscriere să fie efectuate până cel târziu la data stabilită prin calendarul prezentului regulament, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme.

tipuri și modele de opțiuni

Covid Decizii și măsuri luate la nivelul facultății pentru prevenirea răspândirii Covid Mate-Info UBB in prim plan "Weekend Adevărul" a vorbit cu fondatorul companiei Accesa, Iulian Iuga 43 de ani despre provocările pe care a trebuit să le depăşească în cei 15 ani Continuare » Următoarele evenimente găzduite de facultate Invitație la susţinerea tezei de abilitare a dnei conf.

înregistrări